Ansökan

Skriv kortfattade svar. Funderar vi på något du skrivit, kontaktar vi dig.

Kort fakta om dig själv

Beskriv dig själv som person

Beskriv din idé

Beskriv dagsläget av din idé

Varför passar du att driva idén?

Vad vill du uppnå?

Vad är unikt med din idé, eller hur vill du särskilja dig från liknande idéer?

Vilken/vilka är målgrupperna?

Hur vill du nå dem?

Hur tänker du att verksamheten ska organiseras?

Har du befintliga samarbetspartners?

Finansiering, vad krävs för att komma igång?

Hur kommer vinsten att se ut?

Kontaktuppgifter: Namn, e-post, adress, telefonnummer.

Sänd din ansökan till info@storuman.foundation, alternativt skicka brev till:

Storumans väl
Att: Heidi Andersson
Höjdvägen 24 G
92331 Storuman