Styrelse

Stiftelsen Storumans väl, organisationsnummer: 8024787346 som instiftats av Kurt Stenvall har till ändamål att stimulera utvecklingen inom samhälls- och näringslivet i Storumanområdet. Utmärkande för stiftelsens verksamhet är att främja och uppmuntra insatser som görs i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

Stiftelsen inbjuder institutioner, föreningar, sammanslutningar, företag och enskilda att stödja stiftelsens verksamhet med ekonomiska bidrag. Storumans väl är en ideell stiftelse vars medel består av frivilliga donationer. Avkastningen på förvaltade medel går uteslutande till lokala projekt som främjar utvecklingen i Storumanområdet.

Förvaltningspolicy
Stiftelsen Storuman väl strävar efter att det förvaltade kapitalet investeras i bolag som genom sitt agerande, sina varor eller tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

Styrelse:

Ordförande: Heidi Andersson info@heidiandersson.com
Viceordförande: Veronika Håkansson veronika.hakansson@storuman.se

Björn Ferry info@bjornferry.com
Peter Persson peter.persson@storuman.se
Peder Wiklund peder@wiklunds.com
Fredrik Torger fredrik@it4u.se
Monica Falkner monica@inovativa.se

Mail: info@storuman.foundation