Kurt Stenvall

kurt_stenvall - KopiaKurt Stenvall var en svensk entreprenör, innovatör och uppfinnare.

Kurt blev bara 53 år, men få människor har lyckats uträtta så mycket och lämnat efter sig ett arv av idéer som kan förverkligas av kommande generationer.

Kort före sin död instiftade Kurt Storumans väl.
Syftet var att stimulera utvecklingen inom samhälls- och näringslivet i Storumanområdet till gagn för dess innevånare.